Knihovna dokumentů

Analýza bariér vstupu OZP na trh práce

Materiál je komplexním materiálem, který analyzuje problematiku zdravotně postižených osob a podporu jejich umisťování na trhu práce v ČR. V úvodu analýzy je provedeno vymezení OZP včetně statistických dat a specifik zaměstnávání dle jednotlivých typů zdravotního postižení. Dále jsou v analýze zpracovány existující podpory pro OZP i zaměstnavatele OZP prostřednictvím APZ a dalších nástrojů státu vč. navazujícího přehledu aktérů působících v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP. Samostatná kapitola je věnována asistivním technologiím jako prostředku k integraci OZP na trh práce. Součástí analýzy jsou také zahraniční zkušenosti v oblasti zaměstnávání OZP. Analýza je vhodně doplňována výstupy provedených šetření mezi OZP, pracovníky úřadů práce a zaměstnavateli. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Vymezení zdravotního postižení a OZP, bariéry trhu práce OZP • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, nástroje státu v řešení nezaměstnanosti OZP • Subjekty působící v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP • Asistivní technologie, zahraniční zkušenosti

OZP, legislativa, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, asistivní technologie, práce z domova, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, úprava domácího p

Doporučené postupy pro OZP

Metodika popisuje efektivně fungující přístupy k integraci osob se zdravotním postižením na pracovní trh dle zahraničních zkušeností. Využívány jsou přitom získané poznatky z Velké Británie a Rakouska. Metodika je věnována popisu možností efektivní spolupráce zainteresovaných subjektů tj. OZP, zaměstnavatelů, úřadů a neziskových organizací při hledání uplatnění OZP na trhu práce. Metodika také předkládá inovativní postupy práce se skupinou OZP ve formě trvalé spolupráce při poradenství. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Koordinaci pomoci při hledání vhodného uplatnění OZP na trhu práce – popis systému spolupráce zainteresovaných subjektů - pravidelné interaktivní platformy, seznamování zprostředkovatelů s konkrétními firmami a organizacemi, organizování výběrových řízení pro zaměstnavatele, burzy práce, flexibilní pracovní příležitosti, osvěta a medializace vůči zaměstnavatelům, využívání nástrojů APZ. • Inovativní postupy práce s OZP – popis komplexní poradenství v průběhu celého procesu hledání zaměstnání i následného poradenství, v příloze doplněno komiksovou přílohou. • Asistivní technologie- současná situace v ČR, doporučení pro zavádění do praxe

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, case ma

Metodika zaměstnávání OZP v DOZP

Hlavním cílem metodiky je návrh konkrétních postupových kroků pro zaměstnávání zdravotně postižených v pobytových zařízení. První část metodiky se zaměřuje na způsoby a formy rozhodování jak a kde začít. Druhá část metodiky se zaměřuje na oblast jak najít a vytvořit pracovní místo. Důraz je kladen především na oblasti jak vybrat správně pracovní místo — možnosti a zásady, jak vybrat správně pracovní místo — postup, příprava klientů na zaměstnání, pracovní a sociální dovednosti, individuální plánování ve vztahu k zaměstnávání, hodnocení, role a vzdělávání odborných pracovníků při zaměstnávání klientů, jak pracovat s neodbornými zaměstnanci, zásady pro spolupráci s mentálně postiženými zaměstnanci, spolupráci s rodinou/opatrovníkem. Třetí část metodiky je pak zaměřena na praktické důsledky zaměstnávání, konkrétně na formy a praktické důsledky zaměstnávání, právní formy zaměstnávání, příspěvky od Úřadu práce, zaměstnávání z pohledu klienta a ekonomický plán.
OZP, legislativa, praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, chráněné pracovní místo, sociální podnikání (sociální firma), příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, podporované zaměstnávání, individuální plánování, zaměstnávání OZP (uchazeč),

Webová kalkulačka zaměstnávání OZP

V elektronické verzi „Manuálu pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce“ nebo na příslušné webové adrese je k dispozici verze kalkulačky pro orientační výpočet finančního vlivu zaměstnávání OZP na zaměstnavatele. Ta umožňuje jednoduše vyčíslit ekonomický přínos skutečného zaměstnání nových OZP v organizaci a porovnat jej s ostatními variantami plnění povinného podílu zaměstnávání OZP podle zákona. Kalkulačka je určena pro strategické rozhodování a motivaci zaměstnavatelů, nikoliv pro účetní evidenci. Vychází ze zaokrouhlených hodnot a obvyklé výše získaných nenárokových příspěvků poskytovaných Úřadem práce. Nenahrazuje tedy přesné výpočty plnění povinného podílu ve smyslu §81 Zákona o zaměstnanosti. Kalkulačka dále neřeší problematiku organizací a firem, které zaměstnávají 50% a více osob se zdravotním postižením. http://www.spcsr.cz/kalkulacka2

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), chráněné pracovní místo, financování, fundraising, zaměstnávání OZP (uchazeč), povinný podíl OZP, výpočet povinného podílu OZP, výpočet náhradního plnění, výpočet odvodu do státního rozpočtu, výhody p

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga