Knihovna dokumentů

Diverzita pro OZP

Jedná se o soubor čtyř na sobě nezávislých dokumentů, které lze otevřít prostřednictvím uvedených odkazů, případně si stáhnout celé CD. 1) Informace o problematice diverzity a Diversity Management Textový materiál obsahující: vymezení konceptu rovných příležitostí, přínosy pro firmy vyplývající ze zavádění Diversity Management, příklady dobré praxe v ČR i zahraničí. http://www.diverzitaproozp.cz/system/files/Informace_o_problematice_diverzity_a_Diversity_Management_-_final_verze_3-11-2009.pdf 2) Zásady správné komunikace s osobami se zdravotním postižením Textový materiál se zásadami správné komunikace se sluchově, zrakově a tělesně postiženými doplněný videoukázkami špatné a správné komunikace http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_4_cz.html 3) Modelové situace Praktické modelové situace ztvárněné formou hraných scének, které demonstrují reálné problémy OZP při přijímacím pohovoru, při první dni na pracovišti i při běžném dni na pracovišti. Interaktivní video průvodce. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_5_cz.html 4) Příklady dobré praxe Krátké filmové dokumenty na téma úspěšného zařazení OZP do profesního života na volném trhu práce v ČR a v Rakousku. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_6_cz.html 5) Interaktivní instruktážní film „Lektor Jaksepatří“ obsahující názorný popis obvyklých chyb, kterých se přednášející mohou dopouštět. Součástí je také Manuál lektora - textový materiál doplňující instruktážní film o další teoretické i praktické informace. Multimediální CD-ROM "Lektor Jaksepatří" ke stažení

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, asistivní technologie, bezbariérovost, úprava pracovního místa, kompen

Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Manuál pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na volném trhu práce se zaměřuje na:1) Vztah společenské odpovědnosti firem (CSR) a zaměstnávání OZP s důrazem na sociální pilíř CSR.2) Důvody proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením vč. popisu ekonomického hlediska zaměstnávání OZP, přínosu zaměstnávání OZP pro tržní pozici firmy a vlivu diverzitního prostředí vůči OZP na vnitřní poměry ve firmě.3) Doporučení k zaměstnávání OZP pro smyslová i tělesná postižení vč. upozornění na mýty a chybné stereotypy vztahující se k zaměstnávání OZP.4) Sled a stručný popis doporučených kroků zaměstnavatele v procesu zaměstnávání OZP (strategická rozhodnutí a opatření, pilotní část a plošná realizace).5) Vztah firemní filantropie a strategie firmy vůči uplatnění OZP v pracovním procesu. Druhá část Manuálu přináší praktické zkušenosti s uplatněním sociálního pilíře CSR v ČR i v zahraničí vč. výsledků firemních průzkumů o zaměstnávání OZP a také přehled soutěží a cen udělovaných v ČR firmám, které se aktivně hlásí k principům CSR. Závěr Manuálu přináší text Charty diverzity, která byla přijata v Německu a mohla by posloužit jako inspirační zdroj pro ČR.

společenská odpovědnost firem (CSR), Diversity Management, zaměstnávání OZP, výhody pro zaměstnavatele

Metodika informačních systémů

Jedná se o metodiku, která definuje pravidla a doporučení pro tvorbu a fungování internetových informačních systémů v cestovním ruchu zaměřených na poskytování informací o přístupnosti turistické infrastruktury a služeb. Přibližuje význam (kvalitních) informací o přístupnosti, jakožto jedné z překážek rozvoje přístupného cestovního ruchu, hledá jejich optimální obsah a rozsah, definuje základní pravidla fungování přístupného informačního systému. Cílem dokumentu je zvyšovat komplexnost a kvalitu poskytovaných informací o službách a produktech cestovního ruchu. Řada informací je však obecně platná pro jakékoliv informační systémy a tento dokument tedy může nalézt využití i v jiných odvětvích. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • otázce přístupu k informacím a významu internetových informačních systémů, • závěrům analýzy zahraničních informačních systémů a databází v přístupném cestovním ruchu, • vhodné struktuře informačního systému pro přístupný cestovní ruch, • výhodám a nevýhodám různých přístupů používaných k hodnocení přístupnosti v cestovním ruchu, • bariérám v přístupu k elektronickým informacím, dostupným kompenzačním pomůckám pro práci s PC a základním požadavkům na přístupnost informačních systémů, • správě informačních systémů a aktualizaci dat týkajících se přístupnosti. Příručka je dobrým vodítkem pro tvůrce informačních systémů, ale jako celek příliš podrobná, proto doporučujeme Vaší pozornosti pouze kapitolu 6 zaměřenou na přístupnost těchto systémů.
OZP, praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, integrace, komunita, plánování zaměřené na člověka, individuální plánování, bezbariérovost, doprava, cestování, veřejná služba, dobrovolnictví, zásady správné komunikace s OZP, Diversity Management, In

Přístupný cestovní ruch v kostce

Informačně-motivační příručka věnovaná problematice přístupného (bezbariérového) cestovního ruchu, který si klade za cíl zpřístupnit služby cestovního ruchu a z nich pramenící prožitky co nejširšímu okruhu uživatelů. Jedná se o první českou publikaci věnovanou tomuto tématu. Vznikla ve spolupráci s Evropskou sítí pro přístupné cestování ENAT, která je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností v oblasti bezbariérového cestování. Cílem příručky je zvyšovat povědomí o přístupném cestovním ruchu a motivovat k jeho prosazování do všech aktivit ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu u nás, a v neposlední řadě také vzdělávat v oblasti specifických potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace Příručka jednoduchou a srozumitelnou formou vysvětluje základní pojmy používané v souvislosti s bezbariérovým cestováním, důvody a způsoby uplatnění přístupnosti v praxi. Formou příběhů jsou prezentovány základní překážky, které musí při cestování řešit lidé s omezenou schopností pohybu a orientace.
OZP, příklady dobré praxe, integrace, bezbariérovost, doprava, cestování, komunikace, případové studie, vzdělávání, zásady správné komunikace s OZP, komunita, diversity management

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga