Knihovna dokumentů

Katalog asistivních technologií

Materiál obsahuje přehledný soubor asistivních technologií, které mohou využívat zdravotně postižení ve svém osobním životě a především při svém pracovním uplatnění, sebevzdělávání. Asistivní pomůcky jsou přehledně členěny, dle druhu zdravotního postižení, na pomůcky pro slabozraké, pomůcky pro nedoslýchavé a pomůcky pro zdravotně postižené s omezenou hybností. Materiál obsahuje fotografie uváděných asistivních pomůcek. U jednotlivých pomůcek je vždy přehledné zpracování technických parametrů pomůcky, krátký popis možností jejich použití, event. odkaz na manuál pomůcky ke stažení a odkazy na výrobce a prodejce pomůcek. Katalog je přehledovým materiálem, který má za cíl pomoci při orientaci v oblasti asistivních technologií zdravotně postiženým a subjektům zaměstnávajícím/ pracujícím s OZP. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Pomůcky pro slabozraké - Digitální a kamerové zvětšovací lupy, digitální čtecí přístroje, elektronické zápisníky, psací stroje, Braillský řádek, speciální software • Pomůcky pro nedoslýchavé - Světelná signalizace, zesilovač telefonního sluchátka, indukční smyčka, signální psi • Pomůcky pro zdravotně postižené s omezenou hybností - Invalidní vozíky, chodítka, berle, speciální software, alternativní myši, trackbally, speciální klávesnice, programy pomáhající při psaní, asistenční psi
OZP, asistivní technologie, bezbariérovost, doprava, úprava domácího prostředí, úprava pracovního místa, kompenzační pomůcka, komunikace, praktické zkušenosti, zaměstnavatel OZP na trhu práce, katalog

Metodika hodnocení bariér v domácím prostředí – SEMAFOR home: Smart Evaluation Methodology of Accessibility FOR home

Jedná se o materiál, který je schopen zcela objektivně a zároveň kvantitativně vyhodnotit bariéry v domácím prostředí jak co do jejich závažnosti, tak i četnosti používání, a to ve vztahu ke konkrétní osobě, která domácnost obývá, a jejímu specifickému zdravotnímu postižení. Jde o unikátní nástroj, který je detailně popsán v Příručce (kapitoly: úvod do problematiky, popis situace v ČR a v zahraničí, legislativní souvislosti, vlastní metodika včetně návodu, jak s ní pracovat, příklady dobré praxe a přehled bytových kompenzačních pomůcek) kterou lze stáhnout na příslušném odkaze. Jsou zde k nalezení i interaktivní formuláře, a to jak subjektivní dotazník k vyplnění OZP, tak objektivní, který zpracuje ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník při návštěvě v domácím prostředí OZP. Každá z otázek objektivního dotazníku má přiděleno bodové ohodnocení popisující závažnost bariéry i četnost, jak často je nutno tuto bariéru překonávat. Bariéry 0jsou rozděleny do tří kategorií – na velmi závažné, středně závažné a méně závažné a excelová tabulka je nejen vybavena vzorci, které počítají výsledné skóre bariérovosti, ale hlavně funkcionalitou zabarvení těchto kategorií od červené (závažné), přes oranžovou (středně závažné) až po zelenou – odtud tedy název SEMAFOR.
OZP, legislativa, integrace, teorie, praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, bezbariérovost, práce z domova, úprava domácího prostředí, úprava pracovního místa, kompenzační pomůcka, asistivní technologie, hodnocení efektivity

Standardy diverzitní komunikace na pracovišti

Jedná se o přehledný návod, jak komunikovat s osobou se zdravotním postižením, která přijde do pracovního kolektivu. První kapitola příručky pojednává o podmínkách, souvislostech a praxi při přijetí OZP do kolektivu, druhá kapitola příručky pak rozlišuje přístup a komunikaci s osobami se zrakovým postižením, se sluchovým postižením a s tělesným postižením – jak s poruchou mobility, tak s poruchou motoriky.
OZP, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, integrace, komunita, bezbariérovost, úprava pracovního místa, kompenzační pomůcka, komunikace, zaměstnávání OZP, výhody pro zaměstnavatele, zásady spr

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga