Knihovna dokumentů

Metodika – alternativní úvazky pro OZP

Metodika se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti částečných / flexibilních / alternativních úvazků. Nabízí schéma, jak začít pracovat na částečný úvazek a jaké jsou konkrétní dopady při této formě zaměstnání na pracovní smlouvy, daně apod. V závěrečné části této metodiky pak jsou konkrétní modelové příklady využití částečných úvazků v praxi.
OZP, legislativa, příprava k zaměstnání, práce z domova, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, OSVČ, povinný podíl OZP, výhody pro zaměstnavatele, zaměstnavatel OZP na volném trhu práce, zaměstnávání OZP (uchazeč)

Metodika – alternativní úvazky pro zaměstnavatele

Metodika se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v blasti částečných / flexibilních / alternativních úvazků. Nabízí schéma, jak začít pracovat na částečný úvazek a jaké jsou konkrétní dopady při této formě zaměstnání na pracovní smlouvy, daně apod. V závěrečné části této metodiky pak jsou konkrétní modelové příklady využití částečných úvazků v praxi.

 

 

OZP, legislativa, příprava k zaměstnání, práce z domova, příklady dobré praxe, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, OSVČ, povinný podíl OZP, výhody pro zaměstnavatele, zaměstnavatel OZP na volném trhu práce, teambuilding, zaměstnávání OZP

Nebojme se trhu práce i když neslyšíme

Speciální multimediální program dostupný jak na DVD, tak ve formě vhodné ke stažení na stránkách projektu, využívající všech možností, které pro vzdělávání osob se sluchovým postižením nabízí současná audiovizuální a informační technika. Interaktivní multimediální výukový program "Nebojme se trhu práce... i když neslyšíme", seznamuje formou modelových situací, otázek a odpovědí, interaktivních modulů a v neposlední řadě formou dobrých i špatných příkladů z praxe osoby se sluchovým postižením se všemi důležitými aspekty úspěšného vstupu na trh práce. V části věnované uplatnění formou OSVČ jsou přehledně shrnuty obchodní, marketingové a ekonomické zásady, legislativní rámec podnikání, společenské a etické aspekty úspěšného a seriozního podnikání, komunikace v obchodním styku s ohledem na sluchový handicap atd. Součástí je i kapitola věnovaná prezentaci firmy. Pochopitelně nechybí informace týkající se speciálně cílové skupiny. Tzn. legislativní a organizační podmínky zřízení chráněné dílny, možnost poskytovat náhradní plnění a další možnosti podpory podnikání neslyšících ze strany úřadů práce i jiných institucí.

V části věnované pracovnímu uplatnění formou zaměstnaneckého poměru je věnována pozornost oblastem: jak hledat zaměstnání, umění sebeprezentace, právní minimum v oblasti pracovních vztahů, podpora státu při zaměstnávání sluchově postižených atd. Vše přehledně strukturováno, doplněno komentovanými videoukázkami typických situací, do kterých se mladý člověk se sluchovým postižením při vstupu na trh práce dostává.

Součástí projektových výstupů je i metodika, obsahující jednak pokyny jak tuto učební oporu využívat v praxi a jednak materiál věnovaný využití prvků dramatické výchovy v přípravě na budoucí povolání.

Celý materiál je bilingvální. Tzn. je souběžně realizován jak v českém znakovém jazyce, tak v mluvené i psané češtině. Proto je velmi dobře využitelný v jakékoliv škole. Speciální stejně jako běžné škole pro intaktní žáky, ve které je integrován žák se sluchovým postižením nebo jinými komunikačními problémy. V takových třídách může být používán k souběžné výuce jak žáků se sluchovým postižením, tak žáků intaktních.  

 

Bližší informace a produktu i o celém projektu jsou na www.praceiproneslysici.cz.

Sluchové postižení, trh práce, podnikání

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga