Knihovna dokumentů

Bezbariérový cestovní ruch v Moravskoslezském kraji - studie

Jedná se o pilotní analýzu stavu poptávky a nabídky služeb cestovního ruchu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Studie reaguje na deficit informací a relevantních dat k této problematice. Jedná se o první takto zaměřenou studii v ČR. Cílem Studie bylo získat informace o  specifických potřebách a chování klientů cestovního ruchu vyplývajících z jejich různorodosti a dále také identifikovat postoje poskytovatelů služeb cestovního ruchu k této klientele. Výsledky přinášejí například informace o tom, s jakými bariérami se cestující potýkají nebo návrhy provozovatelů turistických zařízení a atraktivit, co by je motivovalo nebo jim pomohlo přístupnost turistických služeb zlepšit.

 

http://www.klacr.cz/storage/1409726782_sb_studie_beztitulky_prozavennaweb.pdf

 

 

 

přístupný cestovní ruch, bariéry, nabídka, poptávka, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, různorodost klientů, univerzální design, osoby se zdravotním postižením, cestování

Desatera komunikace / Beskydy pro všechny

Dokument obsahuje 3 desatera komunikace s osobami s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením. Desatera byla vytvořena ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Jsou určena především pracovníkům v cestovním ruchu. Materiál reaguje na potřebu odstraňovat postojové bariéry kontaktního personálu cestovního ruchu a rozvíjet jejich kompetence v oblasti komunikace s osobami se zdravotním postižením. Lidské zdroje jsou klíčovým předpokladem pro rozvoj bezbariérové turistiky. Nabídka vzdělávání v cestovním ruchu je však široká, vytíženost pracovníků vysoká a motivace a zájem o další vzdělávání nízký. Tato forma zpracování základních zásad komunikace umožňuje jednoduše a nenásilně šířit základní informace mezi personál i hosty turistických zařízení. 

http://www.jedemetaky.cz/cz/kestazeni/index.php

 

desatera, komunikace, osoby s pohybovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, přístupný cestovní ruch

Metodika informačních systémů

Jedná se o metodiku, která definuje pravidla a doporučení pro tvorbu a fungování internetových informačních systémů v cestovním ruchu zaměřených na poskytování informací o přístupnosti turistické infrastruktury a služeb. Přibližuje význam (kvalitních) informací o přístupnosti, jakožto jedné z překážek rozvoje přístupného cestovního ruchu, hledá jejich optimální obsah a rozsah, definuje základní pravidla fungování přístupného informačního systému. Cílem dokumentu je zvyšovat komplexnost a kvalitu poskytovaných informací o službách a produktech cestovního ruchu. Řada informací je však obecně platná pro jakékoliv informační systémy a tento dokument tedy může nalézt využití i v jiných odvětvích. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • otázce přístupu k informacím a významu internetových informačních systémů, • závěrům analýzy zahraničních informačních systémů a databází v přístupném cestovním ruchu, • vhodné struktuře informačního systému pro přístupný cestovní ruch, • výhodám a nevýhodám různých přístupů používaných k hodnocení přístupnosti v cestovním ruchu, • bariérám v přístupu k elektronickým informacím, dostupným kompenzačním pomůckám pro práci s PC a základním požadavkům na přístupnost informačních systémů, • správě informačních systémů a aktualizaci dat týkajících se přístupnosti. Příručka je dobrým vodítkem pro tvůrce informačních systémů, ale jako celek příliš podrobná, proto doporučujeme Vaší pozornosti pouze kapitolu 6 zaměřenou na přístupnost těchto systémů.
OZP, praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, integrace, komunita, plánování zaměřené na člověka, individuální plánování, bezbariérovost, doprava, cestování, veřejná služba, dobrovolnictví, zásady správné komunikace s OZP, Diversity Management, In

Přístupný cestovní ruch v kostce

Informačně-motivační příručka věnovaná problematice přístupného (bezbariérového) cestovního ruchu, který si klade za cíl zpřístupnit služby cestovního ruchu a z nich pramenící prožitky co nejširšímu okruhu uživatelů. Jedná se o první českou publikaci věnovanou tomuto tématu. Vznikla ve spolupráci s Evropskou sítí pro přístupné cestování ENAT, která je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností v oblasti bezbariérového cestování. Cílem příručky je zvyšovat povědomí o přístupném cestovním ruchu a motivovat k jeho prosazování do všech aktivit ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu u nás, a v neposlední řadě také vzdělávat v oblasti specifických potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace Příručka jednoduchou a srozumitelnou formou vysvětluje základní pojmy používané v souvislosti s bezbariérovým cestováním, důvody a způsoby uplatnění přístupnosti v praxi. Formou příběhů jsou prezentovány základní překážky, které musí při cestování řešit lidé s omezenou schopností pohybu a orientace.
OZP, příklady dobré praxe, integrace, bezbariérovost, doprava, cestování, komunikace, případové studie, vzdělávání, zásady správné komunikace s OZP, komunita, diversity management

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga