Knihovna dokumentů

Analýza bariér vstupu OZP na trh práce

Materiál je komplexním materiálem, který analyzuje problematiku zdravotně postižených osob a podporu jejich umisťování na trhu práce v ČR. V úvodu analýzy je provedeno vymezení OZP včetně statistických dat a specifik zaměstnávání dle jednotlivých typů zdravotního postižení. Dále jsou v analýze zpracovány existující podpory pro OZP i zaměstnavatele OZP prostřednictvím APZ a dalších nástrojů státu vč. navazujícího přehledu aktérů působících v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP. Samostatná kapitola je věnována asistivním technologiím jako prostředku k integraci OZP na trh práce. Součástí analýzy jsou také zahraniční zkušenosti v oblasti zaměstnávání OZP. Analýza je vhodně doplňována výstupy provedených šetření mezi OZP, pracovníky úřadů práce a zaměstnavateli. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Vymezení zdravotního postižení a OZP, bariéry trhu práce OZP • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, nástroje státu v řešení nezaměstnanosti OZP • Subjekty působící v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP • Asistivní technologie, zahraniční zkušenosti

OZP, legislativa, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, asistivní technologie, práce z domova, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, úprava domácího p

Metodika hodnocení bariér v domácím prostředí – SEMAFOR home: Smart Evaluation Methodology of Accessibility FOR home

Jedná se o materiál, který je schopen zcela objektivně a zároveň kvantitativně vyhodnotit bariéry v domácím prostředí jak co do jejich závažnosti, tak i četnosti používání, a to ve vztahu ke konkrétní osobě, která domácnost obývá, a jejímu specifickému zdravotnímu postižení. Jde o unikátní nástroj, který je detailně popsán v Příručce (kapitoly: úvod do problematiky, popis situace v ČR a v zahraničí, legislativní souvislosti, vlastní metodika včetně návodu, jak s ní pracovat, příklady dobré praxe a přehled bytových kompenzačních pomůcek) kterou lze stáhnout na příslušném odkaze. Jsou zde k nalezení i interaktivní formuláře, a to jak subjektivní dotazník k vyplnění OZP, tak objektivní, který zpracuje ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník při návštěvě v domácím prostředí OZP. Každá z otázek objektivního dotazníku má přiděleno bodové ohodnocení popisující závažnost bariéry i četnost, jak často je nutno tuto bariéru překonávat. Bariéry 0jsou rozděleny do tří kategorií – na velmi závažné, středně závažné a méně závažné a excelová tabulka je nejen vybavena vzorci, které počítají výsledné skóre bariérovosti, ale hlavně funkcionalitou zabarvení těchto kategorií od červené (závažné), přes oranžovou (středně závažné) až po zelenou – odtud tedy název SEMAFOR.
OZP, legislativa, integrace, teorie, praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, bezbariérovost, práce z domova, úprava domácího prostředí, úprava pracovního místa, kompenzační pomůcka, asistivní technologie, hodnocení efektivity

Metodika – alternativní úvazky pro OZP

Metodika se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti částečných / flexibilních / alternativních úvazků. Nabízí schéma, jak začít pracovat na částečný úvazek a jaké jsou konkrétní dopady při této formě zaměstnání na pracovní smlouvy, daně apod. V závěrečné části této metodiky pak jsou konkrétní modelové příklady využití částečných úvazků v praxi.
OZP, legislativa, příprava k zaměstnání, práce z domova, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, OSVČ, povinný podíl OZP, výhody pro zaměstnavatele, zaměstnavatel OZP na volném trhu práce, zaměstnávání OZP (uchazeč)

Metodika – alternativní úvazky pro zaměstnavatele

Metodika se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v blasti částečných / flexibilních / alternativních úvazků. Nabízí schéma, jak začít pracovat na částečný úvazek a jaké jsou konkrétní dopady při této formě zaměstnání na pracovní smlouvy, daně apod. V závěrečné části této metodiky pak jsou konkrétní modelové příklady využití částečných úvazků v praxi.

 

 

OZP, legislativa, příprava k zaměstnání, práce z domova, příklady dobré praxe, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, OSVČ, povinný podíl OZP, výhody pro zaměstnavatele, zaměstnavatel OZP na volném trhu práce, teambuilding, zaměstnávání OZP

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga