Knihovna dokumentů

Diverzita pro OZP

Jedná se o soubor čtyř na sobě nezávislých dokumentů, které lze otevřít prostřednictvím uvedených odkazů, případně si stáhnout celé CD. 1) Informace o problematice diverzity a Diversity Management Textový materiál obsahující: vymezení konceptu rovných příležitostí, přínosy pro firmy vyplývající ze zavádění Diversity Management, příklady dobré praxe v ČR i zahraničí. http://www.diverzitaproozp.cz/system/files/Informace_o_problematice_diverzity_a_Diversity_Management_-_final_verze_3-11-2009.pdf 2) Zásady správné komunikace s osobami se zdravotním postižením Textový materiál se zásadami správné komunikace se sluchově, zrakově a tělesně postiženými doplněný videoukázkami špatné a správné komunikace http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_4_cz.html 3) Modelové situace Praktické modelové situace ztvárněné formou hraných scének, které demonstrují reálné problémy OZP při přijímacím pohovoru, při první dni na pracovišti i při běžném dni na pracovišti. Interaktivní video průvodce. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_5_cz.html 4) Příklady dobré praxe Krátké filmové dokumenty na téma úspěšného zařazení OZP do profesního života na volném trhu práce v ČR a v Rakousku. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_6_cz.html 5) Interaktivní instruktážní film „Lektor Jaksepatří“ obsahující názorný popis obvyklých chyb, kterých se přednášející mohou dopouštět. Součástí je také Manuál lektora - textový materiál doplňující instruktážní film o další teoretické i praktické informace. Multimediální CD-ROM "Lektor Jaksepatří" ke stažení

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, asistivní technologie, bezbariérovost, úprava pracovního místa, kompen

Doporučené postupy pro OZP

Metodika popisuje efektivně fungující přístupy k integraci osob se zdravotním postižením na pracovní trh dle zahraničních zkušeností. Využívány jsou přitom získané poznatky z Velké Británie a Rakouska. Metodika je věnována popisu možností efektivní spolupráce zainteresovaných subjektů tj. OZP, zaměstnavatelů, úřadů a neziskových organizací při hledání uplatnění OZP na trhu práce. Metodika také předkládá inovativní postupy práce se skupinou OZP ve formě trvalé spolupráce při poradenství. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Koordinaci pomoci při hledání vhodného uplatnění OZP na trhu práce – popis systému spolupráce zainteresovaných subjektů - pravidelné interaktivní platformy, seznamování zprostředkovatelů s konkrétními firmami a organizacemi, organizování výběrových řízení pro zaměstnavatele, burzy práce, flexibilní pracovní příležitosti, osvěta a medializace vůči zaměstnavatelům, využívání nástrojů APZ. • Inovativní postupy práce s OZP – popis komplexní poradenství v průběhu celého procesu hledání zaměstnání i následného poradenství, v příloze doplněno komiksovou přílohou. • Asistivní technologie- současná situace v ČR, doporučení pro zavádění do praxe

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, case ma

Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Manuál pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na volném trhu práce se zaměřuje na:1) Vztah společenské odpovědnosti firem (CSR) a zaměstnávání OZP s důrazem na sociální pilíř CSR.2) Důvody proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením vč. popisu ekonomického hlediska zaměstnávání OZP, přínosu zaměstnávání OZP pro tržní pozici firmy a vlivu diverzitního prostředí vůči OZP na vnitřní poměry ve firmě.3) Doporučení k zaměstnávání OZP pro smyslová i tělesná postižení vč. upozornění na mýty a chybné stereotypy vztahující se k zaměstnávání OZP.4) Sled a stručný popis doporučených kroků zaměstnavatele v procesu zaměstnávání OZP (strategická rozhodnutí a opatření, pilotní část a plošná realizace).5) Vztah firemní filantropie a strategie firmy vůči uplatnění OZP v pracovním procesu. Druhá část Manuálu přináší praktické zkušenosti s uplatněním sociálního pilíře CSR v ČR i v zahraničí vč. výsledků firemních průzkumů o zaměstnávání OZP a také přehled soutěží a cen udělovaných v ČR firmám, které se aktivně hlásí k principům CSR. Závěr Manuálu přináší text Charty diverzity, která byla přijata v Německu a mohla by posloužit jako inspirační zdroj pro ČR.

společenská odpovědnost firem (CSR), Diversity Management, zaměstnávání OZP, výhody pro zaměstnavatele

Standardy diverzitní komunikace na pracovišti

Jedná se o přehledný návod, jak komunikovat s osobou se zdravotním postižením, která přijde do pracovního kolektivu. První kapitola příručky pojednává o podmínkách, souvislostech a praxi při přijetí OZP do kolektivu, druhá kapitola příručky pak rozlišuje přístup a komunikaci s osobami se zrakovým postižením, se sluchovým postižením a s tělesným postižením – jak s poruchou mobility, tak s poruchou motoriky.
OZP, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, integrace, komunita, bezbariérovost, úprava pracovního místa, kompenzační pomůcka, komunikace, zaměstnávání OZP, výhody pro zaměstnavatele, zásady spr

Webová kalkulačka zaměstnávání OZP

V elektronické verzi „Manuálu pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce“ nebo na příslušné webové adrese je k dispozici verze kalkulačky pro orientační výpočet finančního vlivu zaměstnávání OZP na zaměstnavatele. Ta umožňuje jednoduše vyčíslit ekonomický přínos skutečného zaměstnání nových OZP v organizaci a porovnat jej s ostatními variantami plnění povinného podílu zaměstnávání OZP podle zákona. Kalkulačka je určena pro strategické rozhodování a motivaci zaměstnavatelů, nikoliv pro účetní evidenci. Vychází ze zaokrouhlených hodnot a obvyklé výše získaných nenárokových příspěvků poskytovaných Úřadem práce. Nenahrazuje tedy přesné výpočty plnění povinného podílu ve smyslu §81 Zákona o zaměstnanosti. Kalkulačka dále neřeší problematiku organizací a firem, které zaměstnávají 50% a více osob se zdravotním postižením. http://www.spcsr.cz/kalkulacka2

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), chráněné pracovní místo, financování, fundraising, zaměstnávání OZP (uchazeč), povinný podíl OZP, výpočet povinného podílu OZP, výpočet náhradního plnění, výpočet odvodu do státního rozpočtu, výhody p

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga